F.H. Achermann - De dode van Scotland Yard

F.H. Achermann - De dode van Scotland Yard

1954 Heideland Hasselt/Hofboekerij De Toorts Heemstede

Vertaling van Die Tote von Scotland Yard 1941 uitg. Walter OIten. (herdruk 2017)

Franz Heinrich Achermann (geboren op 1 juli 1881 in St. Erhard; overleden op 18 april 1946 in Kriens ) was een Zwitserse R.K. predikant en auteur.

Schreef vele verhalen die spelen in voorhistorische tijden. Verder Jeugdboeken, romans, korte verhalen en detectives.

Van zijn tientallen boeken zijn er slechts 3 vertaald in het Nederlands.

De jagers van het Thurmeer (1953)

De heraut van Halodin (1953)

js


Lewis Clay - Dokter Doodskop

Lewis Clay - Dokter Doodskop

1939 Uitgeverij De Combinatie N.V.

Vertaling van Docter Skull in 1938 gepubliceerd in 10 afleveringen in Detective Weekly.

Clay was auteur van filmscripts (o,a Bonanza)

Lewis Clay werd geboren op 17 april 1909 in Alabama, VS. Hij overleed op 9 juli 1995 in Los Angeles, Californië, VS.

Andere werken onder de naam Lewis Clay zijn niet aangetroffen.

afbeelding collectie R. Sterk

js

Van Henk Hersevoort ontvingen we de volgende info:

De afbeelding is afkomstig van nr. 17 van Detective Weekly

en is getekend door Rudolph Belarski (1900-1983).


Frank Highman - Detective Flips merkt wat . . . .

Frank Highman - Detective Flips merkt wat . . . .

's-Gravenhage, Maandblad Succes 1938 M-club No . 2

In 1932-1933 als vervolgverhaal in het Algemeen Handelsblad en Sumatra Post onder de titel Flips de Stille.

Op diverse sites is dit pseudoniem toegeschreven aan Cor Dokter.

Terecht merkt Wim van Eyle in zijn Lexicon Nederlandstalige misdaadauteurs op dat dit definitief onjuist is maar noemt niet van wie het wel is.

De oorsprong dat dit een oorspronkelijk werk zou zijn is waarschijnlijk toe te schrijven aan Lectuur Repertorium die zegt dat Frank Highman een Nederlands auteur zou zijn.

Dank zij internet hebben we ontdekt dat dit een pseudoniem is van Franz Maria Hickmann geboren op 14-2-1897 en overleden op 3-2-1960 te Wenen,

Hij was journalist en schrijver.

(bron: Buchfreund.de, abebooks.com, pitaval.cz en Kurschners Deutscher Literatur-Kalender)

Het oorspronkelijke verhaal verscheen dan ook in het Duits in 1930 met de  titel: Sergeant Flips.

Vervolgens komt het uit in Hongarije (1931) met de titel: Furfangos Flips (=Eigenzinnige Flips).

In 1932 volgt Tsjechië met de titel: Serzant Flips

Ook in Zweden komt een vertaling uit (1934) met de titel Fågelskrämman i Scotland Yard (=De vogelverschrikker van Scotland Yard)

`Sergeant Joshua Flips van Scotland Yard in Londen wordt algemeen beschouwd als een buitenbeentje en een mafkees. Maar al snel zullen hoofdinspecteur Mac Hardy en het hoofd van de Londense onderwereld ervan overtuigd zijn dat niet alles is wat het op het eerste gezicht lijkt...`

JS


Bob Coleveld - Geen medelijden Argus

Bob Coleveld - Geen medelijden Argus

1957 uitgeverij Bracke Wetteren

Pseudoniem van Robert Henri Coolen, geboren te Wetteren op 27-4-1921 overleden te Oostende op 12-8-2000.

In naslagwerken soms ten onrechte Bert Coleveld genoemd.

Hij was beambte in Brussel.

In 1951 werd een novelle van hem bekroond door de provincie Oost-Vlaanderen en in 1955 kreeg hij de Prijs van de Touring Club van België voor het beste toeristische verhaal.

In 1960 verscheen nog de roman De tas gevuld met waanzin (1960).

js

Het boek Geen medelijden Argus is te koop zie de rubriek Aanbiedingen van leden


G(errit) Leydekkers - Moord en aspirine

G(errit) Leydekkers - Moord en aspirine

1959 Mertens en Stappaerts

Helaas niets kunnen vinden over deze auteur. (pseudoniem?)

Nog wel een vermelding in Lectuur Repertorium

Geen andere werken kunnen traceren onder deze auteursnaam.


Ad Melvante - Het grijze huis

Ad Melvante - Het grijze huis

Het grijze huis (variant)A. L. van Kersen 1954

Deze naam is latijns voor:  aankondiging

Verder geen info over deze schrijver. Geen andere werken onder dit pseudoniem aangetroffen.

Afbeeldingen: collectie M. Smith

js


A.H. van Ommen - De blauwe auto

A.H. van Ommen - De blauwe auto

Nelissen 1951

Hendericus Antonius (ipv A.H.) van Ommen geboren te Amsterdam op 22-3-1904

Op 31-10-1929 getrouwd met Maria Christina Verdult (1910-1961) Op 11-3-1947 gescheiden. De overlijdensdatum hebben we helaas niet kunnen achterhalen.

Hij was kantoorbediende en later hoofdboekhouder van beroep.

Overig werk jeugdboek: De jongens van tent 868 (Kluitman 1953)

js


M(artinus). van der Hilst - De kris des doods

M(artinus). van der Hilst - De kris des doods

Amsterdam 1934 Vennootschap "Veritas"

Geboren te Amsterdam op 9-1-1888 overleden in Diemen op 16-3-1940

Slechts 52 jaar oud.

Martinus was ambtenaar en later redacteur van christelijke geïllustreerde weekbladen. In navolging van zijn broer Hendrik in 1912 vertrok hij in 1913 naar Ned.-Indië (Semarang) als ambtenaar waar hij vele jaren verbleef.

Broer Hendrik (officier machinist op de onderzeeboot KIII) werd op oudejaarsdag 1920 vermoord in Cheribon (Ned.-Indië). De toenmalige woonplaats van Martinus.

Veel van zijn boeken spelen in Ned.-Indië waarin tevens zijn protestantse levensbeschouwing tot uiting komt.

Uit Nieuwsblad van het Noorden van 4-12-1934

De kris des doods is het wapen, waarmee de Shoeta, een Indische geheime secte, haar vonnissen voltrekt. Zij bedreigt voortdurend een vooraanstaand Nederlandsen financier, totdat twee detectives er zich mee bemoeien. Een spannend verhaal.

Uit Westfriesch Dagblad van 4-12-1934

Een deel van het lezend publiek houdt van de dective-romans en daar is niets op tegen, wanneer het tenminste niet wordt opgeschroeft tot ongezonde sensaties en er nog belangstelling overblijft voor het werk van hoogere kwaliteit, dat op de boekenmarkt verschijnt. Met „De kris des doods” heeft M. v. d. Hilst in het detectieve-genre een heel goed boek geschreven, dat op de plank naast de Ivanssen gerankschikt kan worden. Buitenlandsche achtergrond had de schrijver niet noodig, de roman speelt in een zuiver Hollandsch milieu, waarbij de verrichtingen van een Javaansche sekte de geheimzinnige sfeer brengen. Een bankiersfamilie in den Haag, een mysterieuze villa bij Wassenaar en daar tusschen een spanning, die direct bij het begin den lezer pakt en hem niet eerder loslaat, dan nadat hij dit boek in één ruk heeft uitgelezen. Dat v. d. Hilst dit heeft kunnen bereiken zonder geforceerde capriolen, doch met een gezonde verwikkeling is de beste aanbeveling voor deze goeden detectiveroman

afbeelding collectie M. Smith

js


Max Marolle - Het monster van “Woudrust”

Max Marolle - Het monster van “Woudrust”

Familie geheimen uit het dagboek van een nederlandsch journalist. 's-Gravenhage. 1912. Utrecht, A. W. Bruna & Zoon 1913, 25 cents Novellenreeks.

Max Marolle is vrijwel zeker een schuilnaam. Volgens het Meertensinstituut komt de naam Marolle als familienaam niet voor, Marolle is wel een gehucht in België. Volgens Lectuur-Repertorium is het wel degelijk een Nederlands auteur. Er bestaat van dit boekje dus een ingenaaide en een gebonden uitgave. Waarschijnlijk geen groot verkoopsucces gezien het feit dat er tot 1927 mee geadverteerd wordt. Op beide illustraties is heel vaag rechtsonder de naam van de illustrator te zien. Op de geel/zwarte zoiets als Frans bondeg en op de zwarte iets als J.Punckel. Diegene die meer weet wordt vriendelijk verzocht dit te melden.

Afbeelding en research: M. Smith

Js.


Gerben Colmjon – De blauwe wereld

Gerben Colmjon – De blauwe wereld

Twentsche streekroman W.L. Salm1940 Herdruk Leidse Uitgersmij. 1950

Geboren te Leeuwarden op 16-8-1899 overleden te Deventer op 25-12-1972.

Hij was boekhandelaar in Den Haag. Later letterkundige. Woonde tijdens zijn jeugd in Rijssen waar hij over de hei zwierf met de latere schrijver Belcampo. De blauwe wereld werd in 1940 door de Duitsers verboden en in beslag genomen.

Ander werk:Kalderionen, 1926  De toeschouwer: een sober verhaal, 1931 Conrad Busken Huet, 1944 De oorsprongen van de renaissance der litteratuur in Nederland, 1947 De beweging van tachtig, 1963

De flaptekst: Dit boek verscheen voor het eerst vlak voordat de Duitsers  ons land, dat hun niets gedaan had, binnenvielen en er een periode begon van verwoesten, stelen en vermoorden zoals er nog nooit in de geschiedenis was voorgekomen. “De Blauwe Wereld”viel de onderscheiding te beurt, gezet te worden op de tweede lijst van werken die verboden werden door de Befehlshaber der Sicherheitspolizei und des S.D. fur die besetzten  Niederlandischen Gebiete. Vrijwel de hele oplaag werd in beslag genomen en vernietigd. En wel, naar men de schrijver meedeelde, om zijn neerzien op de Duitsers en zijn sympathie voor de Engelse “Lebenshaltung”; terwijl het boek bovendien slecht opvoedkundig, ja gevaarlijk, was vanwege het feit dat er aanslagen op lieden die misbruik van hun macht maakten in werden behandeld. De auteur heeft deze roman, die nagenoeg onbekend gebleven is, herzien en biedt hem het publiek hierbij nogmaals aan.

afbeelding stofomslag 2e druk en afbeelding band 1e druk collectie M. Smith.

js


Vorige pagina 11-20 van de 86 Volgende pagina