Wie zijn wij:

Een 4-tal gedreven verzamelaars die de koppen bij elkaar gestoken hebben. De naam hebben we overgenomen uit de boeken van Sax Rohmer met zijn formulefiguur Fu Manchu.

Deze naam is beschermd en we hebben de firma die het copyright bezit in Amerika toestemming gevraagd om deze naam te mogen gebruiken.

 

Doel:

Het vastleggen van achtergrond gegevens over oplage, drukken, stofomslagen, illustrators, uitgevers etc. uit de periode jaren 1920 tot 1960 van vooral detective boeken.

Geschiedenis:

Zelf verzamelen wij al jaren en de laatste jaren merken we dat er in de handel nog weinig interesse is voor deze boeken, immers het aanbod is bijna nihil. De aparte boeken kunnen ze wel kwijt, maar het gros wordt niet verkocht en blijft liggen. Gevolg men koopt er niet meer op in. Rest dan nog de groep verzamelaars en die wordt er niet jonger op. De oudere generatie stopt, al dan niet vrijwillig, de boeken komen weer in roulatie of belanden gewoon bij het oud papier omdat men geen interesse heeft.

 

Hoe:

Nu het nog kan, zoveel mogelijk gegevens boven water halen, verzamelaars aanschrijven, afbeeldingen van omslagen vastleggen. Zo mogelijk nog archieven bezoeken, oplagen, drukgegevens, uitvoeringen van de banden, namen van illustrators achterhalen, herkomst van de afbeeldingen die op de stofomslagen staan etc.

 

Verzamelaars:

Daarvoor hebben we jullie hulp nodig, want iedereen heeft of weet wel wat. Het is belangrijk dat je wilt delen anders gaat de kennis (of boek/afbeelding van het stofomslag) verloren.

Uit eigen ervaring weten we dat sommige boeken slechts een paar maal in 10 jaar boven water komen. Soms weten we de titel, maar het is niet duidelijk of het boek ooit verschenen is en toch komt hij soms na 60 jaar zoeken boven water.

 

Aanpak:

Om u op de hoogte te houden van onze plannen en vorderingen zijn we van plan om met een onregelmatige regelmaat iets van ons te laten horen. Wat we zoeken, wat we gevonden hebben en wat we ermee gaan doen. Vooral dat laatste hebben we nog niet precies voor de bril, het is ons in ieder geval wel duidelijk dat we eerst moeten halen om iets te brengen.

We proberen gericht op zoek te gaan naar bepaalde schrijvers, kijken hoever we komen en dan pakken we weer een andere.

 

Start:

De rustige start was in 2011. Langzamerhand worden de activiteiten uitgebreid. We hebben inmiddels een website, en de mogelijkheid om lid/donateur te worden van de vereniging. Een aantal verzamelaars hebben zich al als lid aangemeld. Het lidmaatschap  is vastgesteld op 6 euro. Daardoor hebben we nu een klein werkkapitaal, maar geen sponsor, in feite doen we alles eerst in eigen beheer.

We putten uit onze eigen ervaring, alleen zelf redden we het niet. Het hele oeuvre beslaat zowel oorspronkelijke als vertaalde detectives. De laatste groep is onderbelicht in ons land. Ook logisch, daar is minder over gepubliceerd, de vertaalde worden ook in mindere mate verzameld.

Natuurlijk kunt u zelf ook gegevens aanbrengen, alles is welkom. Afbeeldingen graag minimaal

200 dpi als JPG, dan is het makkelijker reproduceerbaar.

Toekomstige activiteiten

Toch missen we nog iets en dat iets is meer dan zo nu en dan contact per e-mail of meldingen op onze site. We hebben het er met elkaar al vaker over gehad en we willen een poging wagen om minimaal

2x per jaar een ruimte te huren, elkaar live ontmoeten en vooral ook om wat te ruilen/kopen en verkopen. Liefhebbers van detectives, pulpbladen en spannende boeken kunnen hier terecht. We gaan nog in overleg over huur van de zaal en het daarbij behorende kostenplaatje. Tafels zijn alleen te huur voor leden/donateurs. Bezoekers betalen geen entreegeld.

 

De Vereniging Fumanchu is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 51223597