Pim Hofdorp

Uit de collectie van Frank Zwart komt deze foto van een briefje van W.G. Kierdorf (oprichter en voorzitter van de Geoffrey Gill-club) die onder de naam Pim Hofdorp een reeks detectiveverhalen heeft gepubliceerd. In het briefje wordt vermeld dat er in 1959 twee boeken onder pseudoniem zijn verschenen. Het eerste is "Moord by eb" onder pseudoniem Wil Geerlink. Het 2e boek moet zijn "Moord met staatsie" onder pseudoniem Wil Wanting.

Wie helpt ons aan een afbeelding van "Moord met staatsie"?

Van Wim van Eyle ontvingen wij de volgende aanvulling:

Nog enige details over Moord by eb, Auteur Will Geerlink (niet Wil). Volledige titel Moord bij eb en andere Haagse en Wassenaarse Detective-verhalen. Met een voorwoord door W.G. Kierdorff, voorzitter van de Nederlandse Geoffrey Gill Club. In totaal staan er elf verhalen in het boek, een uitgave van N.V. Uitgeverij W.P. van Stockum & Zoon, 's Gravenhage. Moord met staatsie al jarenlang gezocht, nooit gezien.

Van Kees de Leeuw komt het vervolg:

Echt helpen kan ik niet maar misschien is het interessant om te weten dat "Moord met staatsie" als feuilleton in de periode mei-juli 1956 verscheen als feuilleton in het "Utrechtsch Nieuwsblad". Dit jaargang is via het Utrechts archief digitaal beschikbaar.

Vorige bericht Terug Volgend bericht